ΒΙΟΤΕΚ ΕΛΛΑΣ INVEST ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΒΙΟΤΕΚ ΕΛΛΑΣ INVEST ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. Δεν υπάρχουν έγγραφα
Δραστηριότητα:ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ &ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.Φ.Μ.:997995636
Γ.Ε.ΜΗ.:038700005000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΡ. 1892
Τηλέφωνο:2310723670
Email:info@biotek.gr